Creativeheads

OKS Videregående Skole er en ny privat videregående skole under OKS paraplyen som åpnet i 2021. 

Skolen åpnet dørene med tre studieretninger skoleåret 2021/22.

Oppdraget var å synliggjøre skolens verdier gjennom arbeid med payoff og ny grafisk profil.

Creative Heads laget en ny grafisk profil som passet inn under den eksisterende paraplyen, samt snakket til aldersgruppen vi ønsker å nå. 

Resultatet ble friskt fargevalg og et fleksibelt grafisk uttrykk, sammen med en bildestil som gir en følelse av trygghet.