Creativeheads

Ideen om Øveriet ble til da to bandmusikere så seg lei på dårlig ventilasjon, elendig service, slitsom akustikk og usikre leiekontrakter. Frustrasjonen resulterte i at de investerte både sparepenger, lån og mye tid i å etablere lydisolerte øvingsrom i Oslo sentrum, og senere Sandvika.

Øveriet er i dag et kreativt kollektiv bestående av øvingrom fordelt på avdelinger i Oslo og Sandvika, disse huser mer enn 1000 musikere fordelt på mer enn 250 band.

For Øveriet har vi laget nettsider og kampanjer.