Creativeheads

Verifone er et stort internasjonalt selskap med hovedbasen i USA. Med 60.000 betalingsterminaler og mer enn 1,4 millioner transaksjoner, har Verifone gjort seg gjeldende på det norske markedet.

Vi har bistått med å gjøre komplisert teknologi til et forståelig budskap for folket – både språklig og visuelt. Vi har bistått med design av pakkeløsninger, profilering, kundecaser og presentasjoner, samt animert film om hvordan deres terminaler kan samarbeide med eksterne firmaer om rabattløsninger for deres kunder.